Trikon Bytes

Mini Khakhra | Mobile Khakhra | Pocket Khakhra | Small Size Khakhra

Barbeque Mini Khakhra

Dabeli Mini Khakhra

Methi Mini Khakhra

Panipuri Mini Khakhra

Noodles Mini Khakhra

Tangy-Tomato Mini Khakhra

Wheaty Crust

Methi Mini Khakhra

Cheese Mini Khakhra

Piri Piri Mini Khakhra

Manchurian Mini Khakhra

Punjabi Tadka Mini Khakhra

Ratlami Mini Khakhra